Profil  Koperasi
 
  Profil Koperasi > Visi & Misi
 
  Visi
 
Memperkasakan pembangunan KOPERKASA
 
 
 
  Misi
 
Menyediakan Pengurusan dan Perkhidmatan yang efisien ke arah kemajuan yang berterusan sejajar dengan Dasar Ekonomi Negara