Perwakilan Koperasi 2016/2018
 
Kawasan 1 - Bahagian Kuching, Kota Samarahan, Sri Aman dan Betong
 
Kawasan 2 - Bahagian Sarikei, Sibu, Mukah dan Kapit
 
Kawasan 3 - Bahagian Bintulu, Miri dan Limbang