Pengurusan Koperasi
 
Bahagian Pentadbiran & Sumber Manusia
 
Bahagian Kewangan & Akaun
 
Bahagian Pembiayaan
 
Bahagian Ar-Rahnu
 
Bahagian Pengurusan Keanggotaan
 
Bahagian Kawalan Kredit & Kutipan
 
Bahagian Pembangunan Perniagaan & Komunikasi
 
Bahagian ICT