Profil  Koperasi
 
Profil Koperasi > Pengenalan & Sejarah
 
  Pengenalan  
 
Koperasi Koperkasa Sarawak Berhad (KOPERKASA) telah ditubuhkan pada 6 September 1949 dengan keanggotaan seramai 124 orang. Sehingga kini keanggotaan KOPERKASA telah berkembang sehingga mencecah 24,000 orang anggota dengan milikan aset bernilai kira-kira RM151 juta yang bersamaan dengan kira-kira 50% daripada jumlah aset di seluruh koperasi di negeri Sarawak.
 
     
Objektif utama koperasi ini adalah untuk menyediakan fasiliti kewangan kepada anggota untuk mengatasi masalah kewangan, meningkatkan taraf pembangunan sosioekonomi dan yang paling utama adalah untuk menggalakkan amalan menyimpan.
 
KOPERKASA menawarkan pelbagai kemudahan pembiayaan, sumbangan dan insentif yang bermanfaat kepada anggota-anggotanya. Selain itu,KOPERKASA juga menjalankan aktiviti-aktiviti lain iaitu Ar-Rahnu, penjualan motosikal, penjualan pelbagai barangan melalui Koperkasa Shoppee, penyewaan premis, pembangunan dan pelaburan di mana keuntungan yang diperolehi daripadanya akan diagih-adihkan kepada anggota melalui dividen dan bonus tahunan.
 
 
  Sejarah Koperasi  
Koperasi ini telah didaftarkan pada 6 September 1949 dengan nombor pendaftaran 16/49. Pendaftaran koperasi ini disertai dengan anggota seramai 124 orang yang terdiri daripada kakitangan kerajaan negeri Sarawak. Pengerusi pertama koperasi pada masa itu adalah H.M Cockles.
 
Pada mulanya koperasi ini telah didaftarkan dengan nama The Sarawak Government Employees Coorperatives Thrift and Loan Society Limited atau singkatannya SGECOOP. Pada awal 1970-an dengan jumlah keanggotaan seramai kira-kira 2800 orang, nama koperasi ini telah ditukar kepada Koperasi Pekerja-Pekerja Kerajaan Negeri Sarawak. Kemudiannya nama tersebut telah dipinda kepada Koperasi Pekerja Kerajaan Sarawak. Selepas itu, pada 28 Oktober 2000, nama koperasi telah dipinda sekali lagi kepada Koperasi Koperkasa Berhad di mana nama tersebut telah digunakan sehingga masa kini.