Pentadbiran  Koperasi
 
  Pentadbiran Koperasi > Jawatankuasa Audit Dalaman
 
 

JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN

Untuk makluman semua anggota,
Barisan Ahli Jawatankuasa Audit Dalaman terkini bagi sesi 2022/2023 adalah seperti berikut:


HAJI AZAHARI BIN SOBET
Pengerusi JAD


RAMZI BIN GUSTI
Setiausaha JAD


MOHDZAR BIN AMAN
Ahli Jawatankuasa Audit Dalaman


Harap Maklum
Pengurusan KOPERKASA
18 Julai 2022