Pentadbiran  Koperasi
 
  Pentadbiran Koperasi > Anggota Lembaga
 
 

Anggota Lembaga Koperkasa

Untuk makluman anggota, berikut adalah senarai terkini Anggota Lembaga Koperkasa bagi sesi 2019/2020 (berkuatkuasa 1 Disember 2019):


FATHI BIN HAMBALI
CA (M),PBK,PPB
Pengerusi


ABDOLL KADER BIN OSMAN
BBS
Setiausaha


JARIS TING KAIK HANG
ABK,PPT
Bendahari


OTHMAN BIN BUJANG
BBS
Anggota Lembaga


HAJI SULIMAN @ SULAIMAN BIN BUHARI
PPS
Anggota Lembaga


ZAINAL BIN ABDULLAH @ JANAIL SINGH
Anggota Lembaga


ZOLKIPLI BIN MOHAMAD NUSI
ABK
Anggota Lembaga


BUJANG REDZUAN BIN MOHAMMED
Anggota Lembaga
*LANTIKAN BARU berkuatkuasa mulai 1 Disember 2019 menggantikan AMIN BIN ANIS*


MOHAMMAD HOSSEN BIN ABDUL RAHMAN
Anggota Lembaga

Koperasi Koperkasa Sarawak Berhad mengucapkan jutaan terima kasih atas sumbangan yang telah diberikan oleh Encik Amin Bin Anis selama beliau memegang jawatan sebagai Anggota Lembaga mulai 1 September 2018 hingga 10 November 2019 . Pada masa yang sama, setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada Encik Bujang Redzuan Bin Mohammed atas pelantikan sebagai Anggota Lembaga yang telah berkuatkuasa pada 1 Disember 2019.

Pihak Pengurusan
2 Disember 2019