Pentadbiran  Koperasi
 
  Pentadbiran Koperasi > Anggota Lembaga
 
 

Anggota Lembaga Koperkasa

Untuk makluman anggota, berikut adalah senarai Anggota Lembaga Koperkasa bagi sesi 2018/2019
(berkuatkuasa 15 November 2018):


FATHI BIN HAMBALI
CA (M),PPB
Pengerusi
*LANTIKAN BARU berkuatkuasa mulai 15 SEPT 2018*


HAJI RUMI BIN LEN
AMN,PPN,ABK,PPT,BBS,PPS
Setiausaha
*LANTIKAN BARU berkuatkuasa mulai 15 NOV 2018*


JARIS TING KAIK HANG
ABK,PPT
Bendahari
*LANTIKAN BARU berkuatkuasa mulai 15 SEPT 2018*


OTHMAN BIN BUJANG
BBS
Anggota Lembaga


HAJI SULIMAN @ SULAIMAN BIN BUHARI
PPS
Anggota Lembaga


ZAINAL BIN ABDULLAH @ JANAIL SINGH
Anggota Lembaga


ZOLKIPLI BIN MOHAMAD NUSI
ABK
Anggota Lembaga


Amin Bin Anis
Anggota Lembaga
*LANTIKAN BARU berkuatkuasa mulai 1 SEPT 2018*


Mustapha Bin Bakar
Anggota Lembaga
*LANTIKAN BARU berkuatkuasa mulai 1 NOV 2018*

Koperasi Koperkasa Sarawak Berhad mengucapkan jutaan terima kasih atas sumbangan yang telah diberikan oleh Encik Sajali@Ismail Bin Ojek selama beliau memegang jawatan sebagai Anggota Lembaga dan kemudiannya sebagai Pengerusi mulai 18 September 2010 hingga 1 September 2018 serta Encik Kadir Bin Sapian selama beliau memegang jawatan sebagai Anggota Lembaga dan kemudiannya sebagai Bendahari mulai 1 Oktober 2017 hingga 31 Julai 2018. Dalam pada itu, setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada Encik Amin Bin Anis atas pelantikan beliau sebagai Anggota Lembaga yang telah berkuatkuasa pada 1 September 2018.

Pihak Pengurusan
19 Sept 2018