HARGA EMAS PADA
Khamis, 29-10-2020
Jenis Emas Harga Semasa (RM/g)
24K (999)0.00
22K (916)0.00
21K (875)0.00
20K (835)0.00
18K (750)0.00
23K (950)0.00