HARGA EMAS PADA
Isnin, 15-10-2018
Jenis Emas Harga Semasa (RM/g)
24K (999)182.78
22K (916)167.54
21K (875)159.93
20K (833)152.31
18K (750)137.08
23K (950)175.16