HARGA EMAS PADA
Selasa, 12-12-2017
Jenis Emas Harga Semasa (RM/g)
24K (999)194.04
22K (916)177.87
21K (875)169.78
20K (833)161.70
18K (750)145.53
23K (950)185.95