HARGA EMAS PADA
Khamis, 16-08-2018
Jenis Emas Harga Semasa (RM/g)
24K (999)179.46
22K (916)164.51
21K (875)157.03
20K (833)149.55
18K (750)134.60
23K (950)171.98