Muat Turun
 

 

(A) Muat Turun Borang-Borang Permohonan Koperkasa:

 1. Borang Permohonan Pengeluaran Dividen 2020 - versi PDF
 2. Borang Permohonan Menjadi Anggota - versi PDF
 3. Contoh Surat Pengesahan - versi PDF
 4. Consent Authorisation Letter - versi PDF
 5. Borang Permohonan Pembiayaan Peribadi (TANPA Penjamin) - versi PDF
 6. Borang Permohonan Pembiayaan Peribadi (dengan Penjamin) - versi PDF
 7. Borang Permohonan Pembiayaan 100% - versi PDF
 8. Borang Permohonan Pembiayaan Pembelian Alat & Barangan - versi PDF
 9. Borang Permohonan Pembiayaan Kenderaan - versi PDF
 10. Borang Permohonan Pembiayaan Pelancongan - versi PDF
 11. Borang Permohonan Pembiayaan Pendidikan - versi PDF
 12. Borang Permohonan Pembiayaan Kebajikan - versi PDF
 13. Borang Permohonan Pembiayaan Peribadi Anggota Pesara (dengan Penjamin) - versi PDF
 14. Borang Hadiah Galakan Pendidikan - versi PDF
 15. Borang Permohonan Bantuan Mala Petaka Atau Bencana Alam - versi PDF
 16. Borang Tuntutan Hadiah Anggota Bersara daripada Perkhidmatan dengan Jabatan/Majikan - versi PDF
 17. Borang Permohonan Bantuan Subsidi Perubatan - versi PDF
 18. Borang Tuntutan Khairat Kematian Anggota - versi PDF
 19. Borang Tuntutan Khairat Kematian Keluarga Terdekat Anggota - versi PDF
 20. Borang Menambah Atau Mengurang Potongan - versi PDF
 21. Borang Tuntutan Lebihan Bayaran - versi PDF
 22. Borang Pembelian Saham - versi PDF

(B) Jadual Bayaran Balik Pembiayaan:

 1. Pembiayaan Peribadi 1 (3.49% & 3.90%)
 2. Pembiayaan Peribadi 2 (3.49% & 3.90%
 3. Pembiayaan Peribadi Bertindih (4.90%)
 4. Pembiayaan 100% (4.50%)
 5. Pembiayaan Pembelian Alat & Barangan (4.99%)
 6. Pembiayaan Kenderaan (4.30% & 5.30%)
 7. Pembiayaan Kebajikan (5.00%)
 8. Pembiayaan Pelancongan (4.50%
 9. Pembiayaan Pendidikan (4.00%)
 10. Pembiayaan Peribadi Anggota Pesara (2.50%)

(C) Muat Turun Dokumen-dokumen Lain:

 1. Panduan Mendaftar sebagai pengguna Portal myKOPERKASA v3.0

Untuk dokumen versi PDF, sila pastikan komputer ada mempunyai perisian Adobe Reader. Sekiranya tiada, anda boleh muat turun pada pautan ini http://www.adobe.com. Untuk muat turun, klik ikon Get Adobe Reader di sebelah kanan halaman web tersebut. Sekiranya anda menggunakan Microsoft Windows 10 dan ke atas, format PDF akan dibuka secara automatik oleh aplikasi Microsoft Edge.