Muat Turun
 

 

(A) Muat Turun Borang-Borang Permohonan Koperkasa:

 1. Borang Permohonan Pengeluaran Dividen 2020 - versi PDF
 2. Borang Permohonan Menjadi Anggota - versi PDF
 3. Contoh Surat Pengesahan - versi PDF
 4. Consent Authorisation Letter - versi PDF
 5. Borang Permohonan Pembiayaan Peribadi (TANPA Penjamin) - versi PDF
 6. Borang Permohonan Pembiayaan Peribadi (dengan Penjamin) - versi PDF
 7. Borang Permohonan Pembiayaan 100% - versi PDF
 8. Borang Permohonan Pembiayaan Pembelian Alat & Barangan - versi PDF
 9. Borang Permohonan Pembiayaan Kenderaan - versi PDF
 10. Borang Permohonan Pembiayaan Pelancongan - versi PDF
 11. Borang Permohonan Pembiayaan Pendidikan - versi PDF
 12. Borang Permohonan Pembiayaan Kebajikan - versi PDF
 13. Borang Hadiah Galakan Pendidikan - versi PDF
 14. Borang Permohonan Bantuan Mala Petaka Atau Bencana Alam - versi PDF
 15. Borang Tuntutan Hadiah Anggota Bersara daripada Perkhidmatan dengan Jabatan/Majikan - versi PDF
 16. Borang Permohonan Bantuan Subsidi Perubatan - versi PDF
 17. Borang Tuntutan Khairat Kematian Anggota - versi PDF
 18. Borang Tuntutan Khairat Kematian Keluarga Terdekat Anggota - versi PDF
 19. Borang Menambah Atau Mengurang Potongan - versi PDF
 20. Borang Tuntutan Lebihan Bayaran - versi PDF
 21. Borang Pembelian Saham - versi PDF

(B) Perkasa Ar-Rahnu:

 1. Promosi Perkasa Ar-Rahnu Oktober - Disember 2021

(C) Muat Turun Dokumen-dokumen Lain:

 1. Jadual Pembiayaan Peribadi & Peribadi 2 (2.49% & 4.99%)
 2. Jadual Pembiayaan Peribadi Bertindih (5.50%)
 3. Jadual Pembiayaan Pembelian Alat & Barangan (4.99%)
 4. Jadual Pembiayaan Kenderaan (4% & 5%)
 5. Jadual Pembiayaan Kebajikan (3% & 3.5%)
 6. Jadual Pembiayaan 100% (4%)
 7. Jadual Pembiayaan Pelancongan(5%)
 8. Jadual Pembiayaan Pendidikan (4%)
 9. Panduan Mendaftar sebagai pengguna Portal myKOPERKASA v3.0
 10. NOTIS PEMBERITAHUAN: Pindaan Aturan-Aturan Aktiviti 2019
 11. NOTIS PEMBERITAHUAN: Pindaan Undang-Undang Kecil 2019

Untuk dokumen versi PDF, sila pastikan komputer ada mempunyai perisian Adobe Reader. Sekiranya tiada, anda boleh muat turun pada pautan ini http://www.adobe.com. Untuk muat turun, klik ikon Get Adobe Reader di sebelah kanan halaman web tersebut. Sekiranya anda menggunakan Microsoft Windows 10, format PDF akan dibuka secara automatik oleh aplikasi Microsoft Edge.