Perkhidmatan Koperasi
 
  Perkhidmatan Koperasi > Sumbangan Kebajikan & Kemasyarakatan
 
  Sumbangan Kebajikan & Kemasyarakatan  
 
 

Jenis-jenis sumbangan dan insentif yang disediakan kepada anggota adalah seperti berikut:

Jenis Sumbangan & insentif
Dokumen yang diperlukan untuk permohonan
Jumlah Sumbangan

Khairat Kematian:
1) Kematian anggota sendiri
2) Kematian Keluarga
    Terdekat

- Sijil Kahwin, MyKad pemohon, Sijil Kematian
- MyKad pemohon, Sijil Kematian, Sijil Lahir

- RM2,000 dibayar kepada waris
- RM300 dibayar kepada setiap
  anggota keluarga terdekat
Bantuan Malapetaka Laporan Polis, MyKad pemohon, dokumen sokongan berdasarkan jenis tuntutan malapetaka RM1,500 (maksimum)
Sila rujuk jadual di bawah untuk garis panduan pembayaran kepada anggota
1) Subsidi kos perubatan
2) Alat sokongan perubatan
3) Dimasukkan ke wad
.
- MyKad pemohon, dokumen sokongan seperti
  resit belian
- MyKad pemohon, surat masuk / keluar wad
.
- RM1,500 (maksimum)
- RM1,500 (maksimum)
- RM15/hari (maksimum 14 hari
  kecualiwanita bersalin
Persaraan PILIHAN atau WAJIB dari perkhidmatan MyKad pemohon, Surat Kelulusan Persaraan, Kad Pesara
  • Keanggotaan lebih 10 tahun (RM500)
  • Keanggotaan lebih 15 tahun (RM1,000)
  • Keanggotaan lebih 20 tahun (RM2,000)
20 tahun keanggotaan
.
- tiada dokumen diperlukan -
.
RM300 (dalam bentuk 3 unit syer)
Hadiah Galakan Pendidikan
(anak anggota)
1) UPSR
2) SPM / SPMV
3) SPM / SPMV
    (anggota sendiri)
 
- MyKad pemohon, slip keputusan anak
- MyKad pemohon, slip keputusan anak
- MyKad pemohon, slip keputusan anggota
 
- RM100
- RM200
- RM300

Untuk Hadiah Galakan Pendidikan, kelayakan untuk menerima insentif adalah seperti berikut:

PEPERIKSAAN
KELAYAKAN
UPSR
Lulus dengan mendapat 5A (bagi sekolah aliran Bahasa Melayu) atau 5A dan 2B (bagi sekolah aliran Bahasa Cina)
*SPM/SPMV

ANAK ANGGOTA:
Memperolehi agregat 10 unit ke bawah bagi 6 mata pelajaran terbaik dan kredit dalam Bahasa Melayu

ANGGOTA:
Lulus dan layak mendapat sijil

*Sila rujuk jadual di bawah untuk panduan pengiraan unit agregat bagi peperiksaan ini sahaja

Jadual Gred & Unit:

GRED
UNIT
CATATAN
A+
0
Cemerlang Tertinggi
A
1
Cemerlang Tertinggi
A-
2
Cemerlang
B+
3
Kepujian Tertinggi
B
4
Kepujian Tertinggi
C+
5
Kepujian Atas
C
6
Kepujian
D
7
Lulus Atas
F
8
Lulus
 

Garis Panduan untuk Membayar Tuntutan malapetaka Dan Subsidi Perubatan adalah seperti berikut:

JUMLAH KERUGIAN / KOS SUBSIDI PERUBATAN (RM)
JUMLAH DILULUS (RM)
2,000 ke bawah
*150.00
4,000 ke bawah
250.00
6,000 ke bawah
350.00
8,000 ke bawah
450.00
10,000 ke bawah
550.00
30,000 ke bawah
750.00
50,000 ke bawah
950.00
50,001 ke atas
1,500.00

*Jika tuntutan dalam lingkungan RM150.00 ke bawah, maka akan dibayar mengikut jumlah sebenar resit.