Had Pengeluaran Tunai
 

 

Para anggota yang dihormati,

  1. Had pengeluaran berjumlah RM500.00 & ke bawah adalah jumlah maksimum yang boleh dikeluarkan secara tunai tertakluk kepada kelayakan pengeluaran daripada baki akaun anggota masing-masing (Modal Yuran, Simpanan Peribadi, Dividen dsb.)

  2. Permohonan pengeluaran berjumlah RM501.00 & ke atas akan dilaksanakan secara pemindahan dalam talian (online transfer).

  3. Had pengeluaran di atas HANYA terpakai di Ibu Pejabat Kuching sahaja.

  4. Tiada perubahan kepada had pengeluaran secara tunai (RM300 & ke bawah) di pejabat cawangan Sarikei, Sibu, Bintulu & Miri.

Harap maklum.

Pengurusan Koperkasa