Perkhidmatan Koperasi
 
  Perkhidmatan Koperasi > Produk Pembiayaan > Pembiayaan Peribadi 2
 
  Pembiayaan Peribadi 2  
 
 

Pembiayaan Peribadi 2 bertujuan untuk memberikan kemudahan pembiayaan untuk membantu anggota dari segi kewangan untuk kepentingan peribadi.

KONSEP

         Bai Al-Inah

JUMLAH MAKSIMUM PEMBIAYAAN

         *RM200,000

KADAR KEUNTUNGAN

         3.49% untuk tempoh bayaran balik 3 tahun dan ke bawah
         4.99% untuk tempoh bayaran balik 4 tahun hingga 10 tahun ( Promosi dari 1 Nov - 31 Dis 2018 )

TEMPOH BAYARAN BALIK

         Maksimum 10 tahun

JAMINAN

         TIADA penjamin diperlukan

SYARAT-SYARAT

 1. Anggota Koperkasa yang mempunyai potongan aktif.
 2. Pernah memohon Pembiayaan Peribadi terdahulu dan masih sedang dalam bayaran ansuran bulanan melalui potongan gaji.
 3. Gaji pemohon layak dipotong berdasarkan peraturan kewangan Jabatan/Majikan.
 4. Had DSR tidak melebihi 60%.
 5. Penyelesaian pinjaman pihak ketiga yang berjumlah RM20,000 dan ke bawah termasuk pembiayaan lain daripada Koperkasa KECUALI Pembiayaan/Pinjaman Peribadi terdahulu.
 6. Pembiayaan bertindih untuk pembiayaan ini adalah TIDAK dibenarkan.
 7. Jumlah layak dipinjam berdasarkan had potongan gaji dan tertakluk kepada kedudukan semasa kewangan Koperkasa
 8. Syarat-syarat lain / prosedur yang berkaitan dengan Pembiayaan Peribadi yang sedia ada DIKEKALKAN.

DOKUMEN

 1. Salinan slip gaji terkini pemohon & penjamin (yang telah dicop dan disahkan)
 2. Salinan MyKad pemohon (yang telah dicop dan disahkan)
 3. Surat asal pengesahan / borang komitmen dari majikan (jika perlu)

Sila klik di sini untuk muat turun brosur Pembiayaan 2018

*Tertakluk kepada terma dan syarat.

Anggota yang dihargai, sila hubungi pejabat Koperkasa yang terdekat untuk mendapatkan keterangan lanjut.