Perkhidmatan Koperasi
 
  Perkhidmatan Koperasi > Produk Pembiayaan > Pembiayaan Pelancongan (termasuk UMRAH)
 
  Pembiayaan Pelancongan (termasuk UMRAH)  
 
 

Pembiayaan Pelancongan bertujuan memberikan kemudahan kepada anggota untuk membeli tiket penerbangan luar atau dalam negara dan penambahan wang saku semasa pemergian. Pembiayaan ini juga boleh digunakan untuk tujuan UMRAH. Untuk pakej UMRAH yang ditawarkan sila klik di sini.

KONSEP

         Bai Al-Inah

JUMLAH MAKSIMUM PEMBIAYAAN

         RM10,000

KADAR KEUNTUNGAN

        6%

TEMPOH BAYARAN BALIK

         Maksimum 10 tahun

JAMINAN

         TIADA penjamin diperlukan

SYARAT-SYARAT

  1. Anggota Koperkasa yang mempunyai potongan aktif.
  2. Anggota yang baru mendapat kelulusan keanggotaan boleh terus memohon pembiayaan.
  3. Gaji pemohon layak dipotong berdasarkan peraturan kewangan Jabatan/Majikan.
  4. Permohonan hendaklah tidak kurang dari 45 hari bekerja daripada tarikh keberangkatan.
  5. Anggota hendaklah mendapatkan Pakej Umrah daripada Syarikat yang dilantik oleh KOPERKASA.

DOKUMEN

  1. Salinan asal slip gaji terkini pemohon (yang telah dicop dan disahkan)
  2. Salinan MyKad pemohon (yang telah dicop dan disahkan)
  3. Dokumen-dokumen sokongan lain yang diperlukan.

*Anggota yang dihargai, sila hubungi pejabat Koperkasa yang terdekat untuk mendapatkan keterangan lanjut.