Perkhidmatan Koperasi
 
  Perkhidmatan Koperasi > Produk Pembiayaan > Pembiayaan Kebajikan
 
  Pembiayaan Kebajikan  
 
 

Pembiayaan Kebajikan bertujuan untuk memberikan kepada anggota dalam urusan berikut:

  1. Kematian keluarga terdekat;
  2. Ketika ditimpa mala petaka seperti kebakaran, banjir, ribut taufan dan kemalangan serius lain;
  3. Rawatan Kesihatan / Rawatan doktor pakar / pembelian produk kesihatan.

KONSEP

         Bai Al-Inah

JUMLAH MAKSIMUM PEMBIAYAAN

         RM10,000

PERATUS KEUNTUNGAN

         serendah 5%

TEMPOH BAYARAN BALIK

         Maksimum 10 tahun

JAMINAN

         TIADA penjamin diperlukan

SYARAT-SYARAT

  1. Gaji pemohon layak dipotong berdasarkan kepada Peraturan Kewangan Jabatan/Majikan.
  2. Anggota telah genap 3 bulan menjadi anggota dan potongan gaji untuk Modal Yuran Bulanan telah dimulakan.

DOKUMEN

  1. Dokumen-dokumen asal yang sah seperti Laporan Polis, syor dan sokongan Doktor atau Doktor Pakar, resit atau Sijil Kematian sebagai bukti kejadian yang berlaku,
  2. Salinan asal slip gaji pemohon,
  3. Salinan MyKad Pemohon.

*Anggota yang dihargai, sila hubungi pejabat Koperkasa yang terdekat untuk mendapatkan keterangan lanjut.