Perkhidmatan Koperasi
 
  Perkhidmatan Koperasi > Produk Pembiayaan > Pembiayaan Pendidikan
 
  Pembiayaan Pendidikan  
 
 

Pembiayaan Peribadi bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada anggota bagi pembiayaan pendidikan anak-anak atau anggota itu sendiri.

KONSEP

Bai Al-Inah

JUMLAH MAKSIMUM PEMBIAYAAN

         >> RM5,000 untuk peringkat sekolah rendah / menengah

         >> RM30,000 untuk peringkat Institut Pengajian Tinggi Awam / Swasta atau kolej

KADAR KEUNTUNGAN

         5%

TEMPOH BAYARAN BALIK

          >> sehingga 5 tahun untuk peringkat sekolah rendah / menengah

         >> sehingga 15 untuk peringkat Institut Pengajian Tinggi Awam / Swasta atau kolej

JAMINAN

         TIADA penjamin diperlukan

SYARAT-SYARAT

  1. Anggota Koperkasa yang mempunyai potongan aktif.
  2. Anggota telah genap 3 bulan menjadi anggota dan potongan gaji untuk Modal Yuran Bulanan telah dimulakan.
  3. Gaji pemohon layak dipotong berdasarkan peraturan kewangan Jabatan/Majikan.

DOKUMEN

  1. Salinan asal slip gaji terkini pemohon (yang telah dicop dan disahkan oleh majikan anggota)
  2. Salinan MyKad pemohon (yang telah dicop dan disahkan oleha majikan anggota)
  3. Salinan sijil kelahiran anak (yang telah dicop dan disahkan oleh majikan anggota)
  4. Surat tawaran IPT, jika berkenaan (yang telah dicop dan disahkan oleh majikan anggota)

*Anggota yang dihargai, sila hubungi pejabat Koperkasa yang terdekat untuk mendapatkan keterangan lanjut.