Perkhidmatan Koperasi
 
  Perkhidmatan Koperasi > Produk Pembiayaan > Pembiayaan Pembelian Alat & Barangan
 
  Pembiayaan Pembelian Alat & Barangan  
 
 

Pembiayaan Pembelian Alat & Barangan bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada anggota untuk membeli alat dan barangan keperluan rumah secara bayaran ansuran.

KONSEP

         Bai Al-Inah

JUMLAH MAKSIMUM PEMBIAYAAN

         RM20,000

KADAR KEUNTUNGAN

        5.99%

TEMPOH BAYARAN BALIK

         Maksimum 8 tahun

JAMINAN

         TIADA penjamin diperlukan

SYARAT-SYARAT

  1. Anggota Koperkasa yang mempunyai potongan aktif.
  2. Anggota yang baru mendapat kelulusan keanggotaan boleh terus memohon pembiayaan.
  3. Gaji pemohon layak dipotong berdasarkan peraturan kewangan Jabatan/Majikan.
  4. Jumlah layak dipinjam berdasarkan had potongan gaji.

DOKUMEN

  1. Salinan asal slip gaji terkini pemohon (yang telah dicop dan disahkan)
  2. Salinan MyKad pemohon (yang telah dicop dan disahkan)

*Anggota yang dihargai, sila hubungi pejabat Koperkasa yang terdekat untuk mendapatkan keterangan lanjut.