Perkhidmatan Koperasi
 
  Perkhidmatan Koperasi > Produk Pembiayaan > Pembiayaan Kenderaan
 
  Pembiayaan Kenderaan  
 
 

Pembiayaan kenderaan bertujuan untuk memberi kemudahan kepada anggota untuk membeli kenderaan serta memohon wang tunai dalam satu masa.

KONSEP

         Bai Al-Inah

JUMLAH MAKSIMUM PEMBIAYAAN

         RM60,000

KADAR KEUNTUNGAN

        5% untuk pembiayaan RM10,000 dan ke bawah

        6% untuk pembiayaan RM10,001 hingga RM60,000

TEMPOH BAYARAN BALIK

         Maksimum 5 tahun untuk pembiayaan RM10,000 dan ke bawah

         Maksimum 10 tahun untuk pembiayaan RM10,001 hingga RM60,000

JAMINAN

         Daftar hak milik adalah atas nama peminjam dan hak milik dituntut oleh KOPERKASA sepanjang tempoh pembiayaan.

INSURAN & CUKAI JALAN

         Insuran Comprehensive hendaklah diambil menerusi KOPERKASA, sepanjang tempoh pembiayaan .

SYARAT-SYARAT

  1. Anggota Koperkasa yang mempunyai potongan aktif.
  2. Anggota yang baru mendapat kelulusan keanggotaan boleh terus memohon pembiayaan.
  3. Gaji pemohon layak dipotong berdasarkan peraturan kewangan Jabatan/Majikan.
  4. Jumlah layak dibiaya adalah berdasarkan had potongan gaji dan tertakluk kepada kedudukan kewangan Koperkasa.

DOKUMEN

  1. Surat penjelasan mengenai kelulusan pinjaman daripada KOPERKASA bersama-sama inbois.
  2. Salinan asal slip gaji terkini pemohon (yang telah dicop dan disahkan)
  3. Salinan MyKad pemohon (yang telah dicop dan disahkan)

*Anggota yang dihargai, sila hubungi pejabat Koperkasa yang terdekat untuk mendapatkan keterangan lanjut.