Perkhidmatan Koperasi
 
  Perkhidmatan Koperasi > Produk Pembiayaan > Pembiayaan 100%
 
  Pembiayaan 100%  
 
 

Pembiayaan 100% bertujuan untuk meringankan beban anggota-anggota yang memerlukan wang dengan segera dan sebagai persediaan persaraan.

KONSEP

         Bai Al-Inah

JUMLAH MAKSIMUM PEMBIAYAAN

         Tidak melebihi jumlah Modal Yuran Bulanan terkumpul

KADAR KEUNTUNGAN

         5%

TEMPOH BAYARAN BALIK

         Maksimum 5 tahun

JAMINAN

         TIADA penjamin diperlukan

SYARAT-SYARAT

  1. Anggota Koperkasa yang mempunyai potongan aktif bagi yang masih berkhidmat.
  2. Anggota tidak mempunyai pembiayaan peribadi atau peribadi bertindih.
  3. Gaji pemohon layak dipotong berdasarkan peraturan kewangan Jabatan/Majikan.
  4. had potongan 60% dikecualikan khas untuk anggota yang akan bersara daripada perkhidmatan.

DOKUMEN

  1. Salinan asal slip gaji terkini pemohon.
  2. Salinan MyKad pemohon (yang telah dicop dan disahkan).

*Anggota yang dihargai, sila hubungi pejabat Koperkasa yang terdekat untuk mendapatkan keterangan lanjut.