Perkhidmatan Koperasi
 
  Perkhidmatan Koperasi > Produk Pembiayaan > Pembiayaan Peribadi
 
  Pembiayaan Peribadi  
 
 

Pembiayaan Peribadi bertujuan untuk memberikan kemudahan pembiayaan untuk membantu anggota dari segi kewangan untuk kepentingan peribadi.

KONSEP

         Bai Al-Inah

JUMLAH MAKSIMUM PEMBIAYAAN

         *RM200,000

KADAR KEUNTUNGAN

         3.49% untuk tempoh bayaran balik 3 tahun dan ke bawah
         4.99% untuk tempoh bayaran balik 4 tahun hingga 10 tahun ( Promosi dari 1 Nov - 31 Dis 2018 )

TEMPOH BAYARAN BALIK

         Maksimum 10 tahun

JAMINAN

         TIADA penjamin diperlukan

SYARAT-SYARAT

  1. Anggota Koperkasa yang mempunyai potongan aktif.
  2. Anggota yang baru mendapat kelulusan keanggotaan boleh terus memohon pembiayaan.
  3. Gaji pemohon layak dipotong berdasarkan peraturan kewangan Jabatan/Majikan.
  4. Jumlah layak dipinjam berdasarkan had potongan gaji.

DOKUMEN

  1. Salinan slip gaji terkini pemohon & penjamin (yang telah dicop dan disahkan)
  2. Salinan MyKad pemohon (yang telah dicop dan disahkan)
  3. Surat asal pengesahan / borang komitmen dari majikan (jika perlu)

Sila klik di sini untuk muat turun brosur Pembiayaan 2018


*Tertakluk kepada terma dan syarat.
**Tidak tertakluk kepada pembiayaan yang bertindih. Pembiayaan bertindih akan dikenakan kadar 6.50%

Anggota yang dihargai, sila hubungi pejabat Koperkasa yang terdekat untuk mendapatkan keterangan lanjut.